DROJDIE DE BERE FURAJERA
Open
X

Fertilizanti foliari cu eficacitate crescuta.

Parteneri:

 • CO, SC AGSIRA SRL, cu sediul în Sat. Isalnita, Comuna Isalnita, Str. Nicolae Balcescu, Nr. 54, Județul Dolj, Director de proiect med. vet. Flavius Paul,
 • P1, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie (ICECHIM), cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 202, Sector 6, Responsabil de proiect dr. abil. Florin Oancea
 • P2, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA), cu sediul în Bucuresti, Responsabil de proiect dr. Traian Mihai Cioroianu

Scop și Obiective:

 • Scopul proiectului este creșterea competitivității întreprinderii coordonatoare, Agsira Srl, și a fermierilor utilizatori ai fertilizanților cu eficacitate crescută propuși prin proiect, prin asimilarea unui rezultat CDI din domeniul bioeconomiei circulare.
 • Obiectivele proiectului sunt: (i) dezvoltarea unei instalații pilot pentru fabricarea fertilizanților foliari cu eficacitate ridicată; (ii) validarea tehnologiei pilot de producere a fertilizanților cu eficacitate ridicată în mediu industrial; (iii) demonstrarea funcționalității tehnologiei în mediu industrial prin caracterizarea și testarea fertilizanților cu eficacitate ridicată.

Etape de realizare:

 • Etapa 1 (2022), Elaborarea și realizarea instalației, a modelelor și a procedurile experimentale pentru ridicarea la scară a tehnologiei de fabricare a fertilizanților cu eficacitate ridicată – Specificație ridicare la scară a instalației; Instalație reconfigurată, completată și adaptată, 5 Modele experimentale și proceduri experimentale de ridicare la scară tehnologie de obținere pereți de drojdie, preparare fertilizanți foliari, obținerea nanoemulsii, asigurarea calității și caracterizare și testare fertilizanți foliari, 2 cereri de brevet depuse; Raport de etapă
 • Etapa 2 (2023), Testarea modelelor și a procedurile experimentale pentru ridicarea la scară a tehnologiei de fabricare a fertilizanților cu eficacitate ridicată și caracterizarea produselor –  5 Modele experimentale și proceduri experimentale de ridicare la scară tehnologie testate, Instalație reconfigurată pusă în funcțiune, 2 articole trimise spre publicare, 2 produse caracterizate, Raport de etapă
 • Etapa 3 (2024), Demonstrarea funcționalității tehnologiei și a produselor realizate -Tehnologie de realizare a fertilizanților foliari cu eficacitate ridicată demonstrată în mediu relevant, depunere dosar pentru omologare ca RO-fertilizant. Raport de etapă, Raport de finalizare, Demonstrarea funcționalității tehnologiei și a produselor realizate

Activitati realizate etapa 1

 • A1.1. Proiectare instalație. Agsira a realizat proiecta instalația pilot pentru fertilizanți cu eficacitate ridicată pe baza tehnologiilor de laborator și prin reconfigurarea și completarea linei existente. Au fost stabilite repoziționările vaselor de reacție existente pentru a putea utiliza echipamentul de ultrasonare achiziționat în două etape diferite  ale procesului, plasmoliza și nanoemulsia.  S-a stabilit și poziționarea optimă a centrifugii necesare separării pereților celulari. ICPA a furnizat specificația de ridicare la scară a tehnologiei de obținere fertilizanți foliari. ICECHIM a furnizat  specificația de ridicare la scară a tehnologiei și tema de proiectare pentru reconfigurarea necesară obținerii pereților celulari și utilizării acestora pentru fertilizanții foliari cu eficacitate ridicată. Au fost realizate
 • A1.2. Achiziționare echipamente și dispozitive. S-au realizar procedurile de achiziționare a echipamentelui (echipament de ultrasonare cu celulă de flux, oală de presiune) și a dispozitivelor necesare pentru completarea și reconfigurarea instalației. ICECHIM a furnizat asistență la realizarea caietelor de sarcini / specificațiilor tehnice și a studiului de piață privind furnizorii de astfel de echipamente / dispozitive.
 • A1.3. Realizarea instalației. Această activitate a fost inițiată pentru a putea finalizată în prima jumătate a anului 2023.
 • A4.1. Planul de diseminare. A fost realizat un plan inițial de diseminare încă din prima lună de proiect, care va fi actualizat continuu (ICECHIM). Diseminarea este direcționată către diferitele grupuri de potențiali utilizatori ai rezultatelor proiectului: (i) comunitatea științifică şi (ii) fermierii utilizatori ai noilor inputuri. Publicarea va fi pusă în concordanță cu protejarea PI. A fost organizată participarea la Indagra 2023, pentru a se sonda potențialul de piață al produselor fertilizanși foliari cu eficiacitate crescută (Agsira).
 • A4.2. Site-ul web. A fost realizat site-ul web al proiectului, care este principalul vehicul de integrare a mijloacelor de diseminare. A  realizat scenariu pentru realizarea unui film de prezentare a proiectului pentru site.
 • A4.3. Protejare PI și publicare. Au fost depuse 2 cereri de brevet, referitoare la procedeul de operare a instalației și compoziția realizată (Agsira și ICECHIM) și la soluțiile originale de ridicare la scară pentru optimizarea nanoemulsiilor.

Liză pereți celulari

Liză pereți celulari

Protecție față de efectul de stres salin

Protecție față de efectul de stres salin

Efectul stresului salin asupra germinării semințelor de Vigna radiata. A- Martor, stânga în apă, dreapta în soluție de sare 200 mM. B-TRIS-HC 10 mM, stânga în apă, dreapta în soluție de sare 200 mM. C- Hidrolizat de drojdie 2 mg/mL, stânga în apa, dreapta în soluție de sare 200 mM. D- Pereti de drojdie 1 mg/mL, stânga în apă, dreapta în soluție de sare 200 mM.